kloppendhartbijeenkomstbreed
Op 26 september was er weer een bijeenkomst in het kader van Co-Creatie Paddepoel. Een belangrijk thema dit keer: Het kloppend hart van de wijk. Veel wijkbewoners vonden dan ook de weg naar Bernlef. De bijeenkomst is het vervolg op een bijeenkomst ongeveer een jaar geleden waarop de film over het Kloppend hart werd gelanceerd. Verschillende belanghebbenden hebben zich verenigd in het LAB Kloppend Hart en zijn aan de slag gegaan met het schrijven van een masterplan. Stedenbouwkundige Sacha Schram adviseert daarbij.
Hieronder het verslag van de bijeenkomst.
 
Omdat Titia even rust moet nemen, opent Klaas Leekstra namens de Werkgroep Bouw en Duurzaamheid (Lab Het Kloppend Hart) deze bijeenkomst. De bijeenkomst is een vervolg op een bijeenkomst ongeveer een jaar geleden waarop we de film over het Kloppend Hart van de wijk hebben gelanceerd. Samen met Bernlef, de corporaties, de winkeliers en eigenaren winkelcentrum is het Lab Kloppend Hart bezig met het maken van een masterplan. Sacha Schram is ingehuurd om te adviseren bij het ontwikkelen van dit plan. Eind dit jaar moet het masterplan klaar zijn.

 Presentatie Sacha Schram.

kloppend3

Sacha is (in juni) als stedenbouwkundige door het Lab Kloppend Hart Paddepoel aangesteld om te helpen bij het ontwikkelen van een masterplan voor het Kloppend hart van de wijk.

Wat houdt dit masterplan in:
 • Ruimtelijke samenhang
 • Een globaal programma van functies en wensen
De werkwijze zal zijn: Co-Creatie:
 • Samenwerking alle betrokken partijen in het Lab.
 • Begrip, afstemming en draagvlak.
 • Op de hoogte zijn van elkaars wensen en draagvlak maken voor oplossingen.
 • Alle deelnemers moeten goed weten waarom we afspraken maken.

Sacha is de adviseur van het Lab.

Zij stipt een aantal zaken aan:

 • De eigenaren van de flats doen veel aan het verbeteren van de inrichting van de omgeving.
 • Er rijdt nu erg veel doorgaand verkeer over de Pleiadenlaan. Het Lab heeft onder meer door de inzet van een drone een plaatje gemaakt van de verkeerscirculatie. Dit dient als uitgangspunt voor een nieuw circulatieplan.
 • De nieuwbouw aan de Zonnelaan heeft een nieuwe functie en daaruit voortvloeiend is een nieuwe behoefte gecreëerd.
 • Door de wijze van inrichting van het winkelcentrum is het om er te verblijven ’s zomers veelal te heet.

Tijdschema Lab:

3 juli:               Startbijeenkomst
4 september:   Workshop: verdieping programma van functies en wensen.
25 september: Excursie: hoe doen ze het op andere plekken.
2 oktober:       Bijeenkomst Lab
31 oktober:     Bijeenkomst Lab
27 november: Conceptmasterplan is gereed.
 
Er zijn plannen voor nieuwbouw boven het winkelcentrum, zowel winkels als woningen.
Het masterplan gaat niet alleen om het ontwerp van een nieuw winkelcentrum, maar het gaat ook over de routes en de ontmoetingscentra.
Met gele strookjes is op de getoonde plattegrond aangegeven waar mogelijk ook bruggetjes kunnen komen.
Voor de beheerder van het winkelcentrum is het belangrijk dat het centrum bereikbaar is. Van de bezoekers komt ongeveer 30% met de auto, 40% te voet, 30 % met de fiets en ongeveer 10 % met het OV (De getallen zijn afgeronde getallen).

De meest gebruikte ingangen zijn:

 • Hoek Zonnelaan/Eikenlaan
 • Hoek Dierenriemstraat/Eikenlaan.
De overige ingangen worden aanzienlijk minder gebruikt.
De ingang bij P2 kan met een nieuwe invulling een stuk aantrekkelijker worden gemaakt. De komt van de Barista heeft deze omgeving al een stuk verlevendigd.
De ingang Dierenriemstraat/Eikenlaan is een mooie omgeving die met een andere inrichting een aantrekkelijke, mooie plek kan worden.

Hoofdthema’s:

 • Ontmoeten en multifunctionaliteit
 • Bereikbaarheid.

Dit wordt thematisch benaderd.

Wat zijn de doelgroepen die naar het winkelcentrum komen:

 1. De jonge digitalen (inclusief studenten), voor deze groep moet meer worden gedaan.
 2. Stadsgenieters
 3. Ouderen
 4. Gezinnen

Naar aanleiding van de aan de aanwezigen voorgelegde keuzes, komen de volgende wensen en opmerkingen naar voren:

 • Meer voorzieningen voor de ouderen.
 • Meer evenementen naar Paddepoel halen.
 • Het winkelcentrum is ’s avonds erg rustig. Om meer levendigheid te trekken moet het ook veiliger aanvoelen. De huidige inrichting is niet geschikt. Het Lab ziet wel mogelijkheden voor avondactiviteiten.
 • De open kant aan de Zonnelaan heeft een andere sfeer. Mede door de eet- en drinkgelegenheden is hier wel een meer open sfeer ontstaan.
 • De leegstand lijkt op het moment misschien hoog, maar is nog altijd onder het landelijke gemiddelde. Sommige winkelpandeigenaren zitten er meer op dan andere. Eén van de aanwezigen wijst er op dat de huren te hoog zijn.
 • Sociale controle ontbreekt. Voorgesteld wordt om de hoge bomen aan de Eikenlaan te vervangen. Dit leidt tot discussie. Uit warmteonderzoek zou blijken dat door de bomen de temperatuur in de zomer maar liefst met acht graden doet dalen.
 • De Zonnelaan zou kunnen worden teruggebracht tot één strook. Dat biedt de mogelijkheid om een brede stoep aan te brengen.
 • Het houden van een markt in het winkelcentrum is moeilijk. Nu is het zo dat het winkelcentrum alles in eigen hand wil houden. Andere partijen kunnen hier helaas weinig organiseren, Het advies: stel de ruimte open voor meer groepen. Antwoord: Dit wordt overlegd met de beheerder. Het winkelcentrum is wel meer opener geworden, maar misschien moet dit met meer elan worden gepresenteerd.
 • De bereikbaarheid is goed. Oudere voetgangers klagen wel over de erg korte groen-periode bij de verkeerslichten.
 • Het idee om het parkeerterrein een groenere aankleding te geven wordt met enthousiasme begroet. Een deel zou ’s avonds kunnen worden ingericht als sportgelegenheid.
 • Er zijn onvoldoende goede parkeergelegenheden voor fietsen. De rekken aan de zijde Dierenriemstraat/Eikenlaan staan vaak overvol. Het winkelcentrum wordt als fietsonvriendelijk ervaren. Antwoord: Hier is het Lab nog niet mee bezig geweest.
 • Ook de bereikbaarheid voor scootmobiels laat te wensen over.

Afsluiting.

Klaas sluit de vergadering af.
Het Lab gaat verder met de uitwerking van het masterplan.
Daar zal de vandaag ingebrachte input in worden meegenomen.
Gevraagd wordt of er tussentijds nog een bijeenkomst kan worden gehouden. Daarbij wordt er op gewezen dat het een Co-Creatie-project is.
Klaas antwoordt dat dit niet in de planning zit. Hij zal de mogelijkheid bespreken, maar doet geen toezegging.
 
kloppend4
 

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 
 
        Logo CCreatie wit
 
Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 Wat kunt u doen?

 • We hebben u nodig voor het meedenken,
 • Uw wensen mee te nemen,
 • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
 • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl 

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn