Verslag cocreatie bijeenkomst herinrichting Voermanstraat

Op maandag 13 juni was een open Co-Creatieavond in het WijkPaleis. Hoofdthema: een bijzonder idee van Trees Feldbrugge (bewoonster) die een plan heeft gemaakt voor de herinrichting van de Voermanstraat. Zij wil zorgen dat de straat veiliger en groener kan worden. (Zie afbeelding).

Op deze avond waren behalve bewoners ook twee mensen van Lefier, twee verkeersdeskundigen van de gemeente, één van de wijkagenten en een vertegenwoordiger van de wijkraad aanwezig. Er was onder bewoners deskundigheid aanwezig over stedelijke inrichting en er was ook ruimte om te praten over meer aspecten van het wonen in de Voermanstraat, zoals de klachten over ernstige woonoverlast, muizen en ratten en stankproblemen vanwege de riolering.

De wijkagente heeft advies gegeven aan de aanwezigen die vroegen wat ze zouden kunnen doen als je overlast van scooterrijdende jeugd wilt tegengaan. Maak een foto van gezicht en van nummerbord en meld het bij 0900 8844, dat was de boodschap. Op de vraag of je ook zelf in gesprek kunt gaan met jongeren, gaf ze aan: ‘Bij sommigen werkt dat hartstikke goed en dan moet je dat echt doen. Maar bij jongeren die geen enkele reactie geven als je ze aanspreekt, dan heeft het ook niet zoveel zin. Je merkt dat heel snel zelf.’

Het ontwerp dat Trees presenteerde werd met veel lof ontvangen. Er werd wel nagedacht over de vraag: hoe moet het met de parkeerplaatsen? Verder werd opgemerkt dat er één ding vooral niet moet gebeuren. En dat is dat er een klein stukje straat wordt aangepakt waar het toch al netjes is, maar dat het juist gaat om de hele straat mooier en wat groener te maken, ook bij de huurwoningen, dus zowel bij de sjiekere huizen als bij de minder sjieke huizen. Daar waren alle aanwezigen het roerend over eens.

Afgesproken is, dat er een vervolg komt op weer een maandagavond. De mensen die erbij waren krijgen natuurlijk weer bericht. En wilt u meedenken, meldt het bij ondergetekende.

Verslag bijeenkomst Co-Creatie Paddepoel op 22 september 2021

ALGEMENE BEWONERSBIJEENKOMST CO-CREATIE PADDEPOEL
22 september 2021
15.00 tot 16.30 uur in TuinPad

1. Opening
Titia opent de bijeenkomst. Het voorstelrondje koppelt zij aan de vraag: waar krijg je energie van?
Een greep uit de antwoorden:
 De betoncirkels CasPoMor.
 Het plan om te komen tot een windmolenpark in combinatie met zonnepanelen om zo tot verduurzaming te komen. De vergunningen zijn al in orde.
 De virtual reality-bril. Deze geeft een prachtig beeld van hoe mooi de wijk kan worden.

Titia vertelt over het plan om Co-Creatie om te zetten in een stichtingsvorm. Dit om de voortgang te waarborgen en om financieel minder aan de gemeente te zijn opgehangen.
Titia is daar samen met Wally van der Vlugt mee bezig gegaan.
Co-Creatie en de Wijkraad werken nauw samen op veel terreinen. De aandachtsgebieden zijn verschillend, maar beiden werken aan een verbetering van de wijk Paddepoel.
Opgemerkt wordt dat de stukjes vanuit de Wijkraad in de wijkkrant erg oppervlakkig zijn. De inhoud ontbreekt.

Lees meer...

Verslag bijeenkomst Co-Creatie rond Kloppend Hart van de wijk (21 nov. 2019)

wlabbreed

Op 21 november vond er weer een grote Co-Creatie-bijeenkomst plaats. Het voornaamste thema was deze keer de terugkoppeling van de plannen voor het "Kloppend hart van de wijk" (het winkelcentrum en de omgeving). Stedenbouwkundig adviseur Sacha Schram lichtte toe wat de plannen zijn, zoals besproken in de werkgroep en het Lab. Zij kwam daarbij ook terug op de wensen die op de vorige Co-Creatie-bijeenkomst door de wijkbewoners naar voren zijn gebracht. Maar de bijeenkomst begon met een presentatie van de overige werkgroepen (Verkeer en Groen).
Hieronder leest u wat er allemaal is besproken.

Lees meer...

Verslag bijeenkomst Co-Creatie Paddepoel op 15 juli 2021

ALGEMENE BEWONERSBIJEENKOMST CO-CREATIE PADDEPOEL
15 juli 2021
14.00 tot 17.30 uur in TuinPad

1. Opening
Titia opent de bijeenkomst, die wordt bijgewoond door ongeveer 15 wijkbewoners, om 14.00 uur. Door de corona-maatregelen hebben we lange tijd niet bij elkaar kunnen komen. Daarom is dit vooral de gelegenheid om te bespreken wat er in de afgelopen maanden is gedaan en om vragen te stellen.

Lees meer...

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 
 
        Logo CCreatie wit
 
Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl 

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn