Hieronder kunt u het verslag lezen van de co-creatiebijeenkomst van 30 oktober 2017.
Centrale thema was deze keer: Paddepoel Sociaal.

Opening en stand van zaken

Titia Struiving opent bijeenkomst en heet de aanwezigen van harte welkom.

Centraal thema is vandaag het sociale domein in de meest brede zin. Binnen Co-creatie is de werkgroep Sociale cohesie actief, maar het thema heeft ook raakvlakken met de overige werkgroepen. Titia vergelijkt de wijk met een ecosysteem, waarin we elkaar moeten helpen om verder te komen.

Er gebeurt al heel veel op dit terrein in Paddepoel, maar veel blijft onder de oppervlakte en is niet in kaart gebracht. Daardoor zijn er eventueel dubbelingen ontstaan en mogelijk ook blinde vlekken.

Thema:  Sociaal Domein

De deelnemers worden in twee groepen opgedeeld met de opdracht om samen de volgende vragen te bespreken.

 1. Wat zou je op sociaal gebied graag willen
 2. Wat is er al
 3. Wat zijn de speerpunten om in te brengen in Co-creatie.

Presentatie eerste werkgroep

Vraag: Wat zou je willen:

 • Aandacht voor eenzaamheid.
 • Betrokkenheid bij elkaar in de publieke ruimte (civil society), bijvoorbeeld door uitnodigende ontmoetingsplekken.
 • Dat iedereen gezien wordt.
 • Meer betrokkenheid/gebruik van voorzieningen als TuinPad en Sonde 2000 vanuit Paddepoel.
 • Meer kruisbestuiving/uitwisseling tussen jong en oud en tussen studenten en Paddepoelers.
 • Fysieke bereikbaarheid vormt geen belemmering voor sociale cohesie.
 • Cultuuruitwisseling.
 • Armoede weg

Vraag: Wat is al:

 • Buitenfitness
 • Winkelcentra en koffieplekken in de supermarkten
 • Speeltuinen en buurtcentra (inclusief: Plutozaal, Bernlef, Huiskamer Caspomor, en zaal Kinderwerktuin).
 • Kerken en moskeeën.
 • Actieve scholen.
 • Het WIJ-team
 • De buurttaxi (nu nog vooral Selwerd, maar straks ook in Paddepoel)
 • Project: De wijk de wereld.

Vraag: Waar is behoefte aan/ wat zijn de speerpunten:

 • Eigenaarschap, naar voorbeeld van het Wijkbedrijf in Selwerd.
 • We gaan kerken en moskeeën betrekken voor culturele uitwisseling en de andere opgaven waar we voor staan.
 • Goede samenwerking met het WIJ-team Paddepoel
 • Effectief doorgaan met WIJS
 • Uitwisseling van goede voorbeelden op gebied van eenzaamheid en armoede. Concreet wordt hierbij het voorbeeld van WIJ-team Vinkhuizen aangehaald waar men door middel van een gerichte scholing goed grip heeft gekregen op de thema’s eenzaamheid en armoede.

Presentatie tweede werkgroep

Wat zou je willen, wat zijn de speerpunten:

 • Schrap de begrippen “noord” en “zuid”, ook binnen Paddepoel.
 • Aanpak Orionpark, mede met inzet van een buurtconciërgeteam.
 • Organiseer iets rond het 50-jarig bestaan van de wijk Paddepoel.
 • Bijwerken sociale kaart van Paddepoel.
 • Co-creatie-bijeenkomsten houden op verschillende plekken in de wijk.
 • Algemene bijeenkomst voor groot publiek met diverse activiteiten.
 • Beter gebruik maken van bestaande locaties.
 • Huisvesting regelen voor internationale studenten.
 • Projecten rond groenvoorzieningen en fietsenstalling
 • Werkruimte ZZP (TuinPad/winkelcentrum Paddepoel)
 • Kledingruilbeurs met wat gezellige dingetjes eromheen.
 • Vorm van “maatjesproject”.
 • Informeren

Reacties

Naar aanleiding van de genoemde aanpak van het armoedeprobleem via co-creatie, merkt Berna Holleboom op dat hier vanuit het WIJ-team al veel aan wordt gedaan. Maar kennelijk is dit onvoldoende bekend. Berna nodigt uit om dit naast elkaar op te pakken. Kom bij ons.

Derk Jaap wijst op het genoemde voorbeeld in Vinkhuizen. Wally wijst op de inzet van de brug functionarissen van de Bisschop Bekkersschool en De Pendinghe.

Naar aanleiding van de wens om de sociale kaart bij te werken, wordt gevraagd wat hiermee wordt bedoeld. Gaat het dan om het in kaart brengen van de organisaties? Geantwoord wordt dat het ook om andere dingen gaat zoals de vraag wie er allemaal wonen in de wijk.

Stemronde speerpunten voor Co-creatie

De door de beide groepen genoemde punten worden onderworpen aan een stemronde. Hieruit komt een top 5 tevoorschijn.

 1. 1.Uitwisseling van goede voorbeelden op gebied van eenzaamheid en armoede. (14X).
 2. 2.Goede samenwerking met het WIJ-team Paddepoel. (12X)
 3. 3.Eigenaarschap, naar voorbeeld van het Wijkbedrijf in Selwerd. (7X)
 4. 4.We gaan kerken en moskeeën betrekken voor culturele uitwisseling en de andere opgaven waar we voor staan. (6X)
 5. 5.Beter gebruik maken van bestaande locaties. (6X)
 6. Aanpak Orionpark, mede met inzet van een buurtconciërgeteam. (5X)
 7. Effectief doorgaan met WIJS. (5X)
 8. Organiseer iets rond het 50-jarig bestaan van de wijk Paddepoel. (5X)
 9. Algemene bijeenkomst voor groot publiek met diverse activiteiten. (4X)
 10. Werkruimte ZZP (TuinPad/winkelcentrum Paddepoel). (3X)
 11. Vorm van “maatjesproject”. (3X)
 12. Co-creatie-bijeenkomsten houden op verschillende plekken in de wijk. (2X)
 13. Informeren. (2X)
 14. Kledingruilbeurs met wat gezellige dingetjes eromheen. (1X)
 15. Bijwerken sociale kaart van Paddepoel. (1X)

Rondvraag

 • Riny wijst op het rapport dat vorig is verschenen over het project Bindmiddel, buur tot buur. Dit rapport is te downloaden van de wijkwebsite via deze link:

http://www.paddepoel.info/3063-publicatie-over-het-succesvolle-project-bindmiddel-buur-tot-buur

 • Gevraagd hoe het staat met het project Wijkconnect. Peter Horinga meldt hierover dat het programma is aangekocht. Een communicatiestudent gaat dit uitrollen over de wijk. De marketing in de wijk, zal plaatsvinden in januari/februari. Peter Wijnsma wil voorkomen dat het een top-down-benadering wordt en stelt voor om met wijkbewoners te overleggen. Riny zou graag zien dat ook de “sociale kaart” een plek krijgt. Wie wil meepraten over Wijkconnect kan zich aanmelden bij Co-creatie (projectleider of secretariaat).
 • Opgemerkt wordt dat de naam WIJ-Selwerd ongelukkig is gekozen. Het maakt dat WIJ door veel Paddepoelers als iets dat niet voor de wijk Paddepoel is, wordt gezien. Berna is bekend met het probleem. Er zit een stedelijke gedachte achter. Informeel wordt wel gebruik gemaakt van de naam SPT.

Berna stelt voor aan Co-creatie op de “volle breedte” om een keer een bezoek te brengen aan het WIJ-team. Het zou helpen als het WIJ-team de gelegenheid krijgt om goed te informeren waar de 80 medewerkers aan werken.

Besloten wordt om dit aanbod op te pakken. Titia, Derk Jaap en Wieky bieden aan om samen met Berna deze excursie te organiseren.

 • Els wijst op de duurzaamheidmarkt op 4 november. Ook kondigt zij aan dat diverse organisaties, bedrijven en overheden tijden de Noordelijke Klimaattop op 9 november een intentieovereenkomst tekenen over de doelstellingen voor 2018. Het gaat nadrukkelijk om intenties.

Sluiting

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 
 
        Logo CCreatie wit
Het is lang geleden dat we in Paddepoel live echte lekker gevulde open Co-Creatiebijeenkomsten hielden. Dit had te maken met van alles en nog wat. Dus hoera dat er nu weer vaart in zit.
U kunt deze zomer nog vrij geregeld medebewoners treffen op een maandagavond. In informele sfeer.
Wel met iets om over te praten.
Noteert u in de agenda: 11 juli, 18 juli, 25 juli en 5 september.
En zie verder de agenda van het WijkPaleis. Daar vindt u ook de thema’s.
U kunt zelf ook een thema inbrengen.
Grote thema’s graag van tevoren, kleine thema’s ter plekke.
 
Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 Wat kunt u doen?

 • We hebben u nodig voor het meedenken,
 • Uw wensen mee te nemen,
 • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
 • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl 

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn