ccwarmtstadbreed

De Co-creatiebijeenkomst van 15 maart had een wat ander karakter dan gebruikelijk. Warmtestad is bezig met een zoektocht naar een nieuwe duurzame energiebron en hecht daarbij aan de mening van de omwonenden. Deze vergadering heeft daarom vooral als doelstelling om opvattingen en ideeën te verzamelen.

Warmtestad heeft als bedrijf leveringsverplichtingen aangegaan en daaraan moet voldaan worden. Er moet ook tempo worden gemaakt, maar wel op basis van een goede en gedragen beslissing.

Warmtestad is opgericht in een samenwerking van de gemeente Groningen en het Waterleidingbedrijf en is sinds 2014 actief als zelfstandig nutsbedrijf van en voor Stadjers.

Niet alleen praten, maar ook doen. Het warmtenet is al deels aangelegd. De bedoeling was om gebruik te maken van geothermie, maar nu dat niet mogelijk blijkt zal er een andere bron gekozen moeten worden.

Voordelen van het warmtenet zijn: de uitwisselingmogelijkheden en het bundelen van de opslag. Daardoor is een goede afstemming van vraag en aanbod mogelijk.

De missie van Warmtestad is: duurzame en betaalbare warmte voor de stad.

Besloten is om het geothermieplan niet te laten doorgaan. Nieuwe wetgeving en een nieuw beleid hebben hiertoe genoodzaakt. De discussie spitste zich toe op het veiligheidsaspect. Er waren onvoldoende garanties voor de veiligheid en daarmee kunnen we een geothermiebron (op deze plek) vergeten.

Om aan de verplichtingen te kunnen voldoen zal er een tijdelijke warmtecentrale worden opgebouwd als tussenoplossing. Eind dit jaar moet dit in bedrijf gaan. Het bestaat uit een combinatie van een Warmtekrachtkoppeling (WKK) en gasketels. Ondanks alle nadelen levert deze oplossing toch nog een CO-2-reductie van zo’n 50% op.

De nieuwe opgave is het vinden van een nieuwe duurzame warmtebron als alternatief voor de geothermie. Er is in opdracht van de aandeelhouders een longlist gemaakt van alle mogelijke alternatieven. Deze wordt nu aan de omwonenden voorgelegd. Uiteindelijk komt er een shortlist met drie mogelijkheden. Daaruit wordt door de aandeelhouders de uiteindelijke keuze (business case) gemaakt. Uiteindelijk zal (waarschijnlijk nog voor de zomer) de politiek de uiteindelijke keuze maken.

De longlist

 1. Restwarmte (voorbeeld: AKZO Hengelo).
 2. Zonnethermie (voorbeeld Denemarken/Almere). In Almere is al een zonthermisch warmtenet aangelegd.
 3. Biomassa (houtsnipperverbranding, bijvoorbeeld in Purmerend)
 4. Biogas (Leeuwarden/Zeewolde)
 5. Omgevingswarmte (gebruik maken van water Van Starkenborghkanaal)
 6. Power to heat (van de energie van windmolens warmte maken). Hier wordt al op verschillende plaatsen gebruik van gemaakt. Er kan daarbij ook worden gekozen voor een combinatie van bronnen om warmte mee te maken.
 7. Overige (bijvoorbeeld waterstof)

Daarnaast wordt gekeken naar nieuwe toekomstige technieken.

Kortom: “The future is now”, we gaan er goed en diep over nadenken.

Hoofdcriteria

 1. Duurzaamheid
 2. Moet snel te realiseren zijn.
 3. Locatieaspecten
 4. Prijs
 5. Toekomstgericht
 6. Leveringszekerheid
 7. Beheersbare techniek
 8. Regionale binding
 9. Juridisch haalbaar
 10. Technisch haalbaar

De vraag wordt voorgelegd wat we het belangrijkste vinden, bijvoorbeeld: duurzaamheid, prijs of techniek of welke combinatie van de criteria. Er kunnen ook nog criteria worden toegevoegd.

Voorgesteld wordt om het criterium technisch rendement toe te voegen.

Uitkomsten groepsgewijze bespreking

Groep 1

 ccwarmtestgr1

Groep 2

 ccwarmtestgr2

Groep 3

 ccwarmtestgr3

Eindbespreking

Als belangrijkste criteria worden aangemerkt: duurzaamheid, veiligheid, betaalbaarheid en leveringszekerheid. Daarnaast wordt opgemerkt dat ook de zeggenschap een belangrijk aspect is. En dan vooral: niet afhankelijk zijn van commerciële partijen.

Gevraagd wordt aandacht te besteden aan het aspect “socialising to operate”; hoe ziet Warmtestad de maatschappelijke toestemming. Hoe verkrijg je maatschappelijk draagvlak en op welke wijze ga je daar mee om.

Over het algemeen zijn de aanwezig bewoners tevreden over de aanpak. Maar er wordt wel opgemerkt dat de opkomst van de wijkbewoners deze keer erg laag is.

Sluiting

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus zijn er momenteel even geen bijeenkomsten in het kader van Co-Creatie. Zo gauw het weer kan, informeren we daarover.

        LOGO COCREATIE JPG

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 U heeft vast al gelezen of gehoord dat er begonnen is met een uniek proces van werken aan de toekomst van de wijk. Bewoners en organisaties doen dit samen. Dit noemen we ook wel co-creatie.

 

Bepaal mee hoe een plezierig, leefbaar en mooi Paddepoel eruit ziet. Er is enig voorwerk gedaan, maar …. We hebben uw inzet nodig om verder te kunnen. We willen hierin samen met u op reis.

 

Wat kunt u doen?

 • We hebben u nodig voor het meedenken,
 • Uw wensen mee te nemen,
 • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
 • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl of via het secretariaat van de wijkraad 050-5799927

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn