ALGEMENE BEWONERSBIJEENKOMST CO-CREATIE PADDEPOEL
22 september 2021
15.00 tot 16.30 uur in TuinPad

1. Opening
Titia opent de bijeenkomst. Het voorstelrondje koppelt zij aan de vraag: waar krijg je energie van?
Een greep uit de antwoorden:
 De betoncirkels CasPoMor.
 Het plan om te komen tot een windmolenpark in combinatie met zonnepanelen om zo tot verduurzaming te komen. De vergunningen zijn al in orde.
 De virtual reality-bril. Deze geeft een prachtig beeld van hoe mooi de wijk kan worden.

Titia vertelt over het plan om Co-Creatie om te zetten in een stichtingsvorm. Dit om de voortgang te waarborgen en om financieel minder aan de gemeente te zijn opgehangen.
Titia is daar samen met Wally van der Vlugt mee bezig gegaan.
Co-Creatie en de Wijkraad werken nauw samen op veel terreinen. De aandachtsgebieden zijn verschillend, maar beiden werken aan een verbetering van de wijk Paddepoel.
Opgemerkt wordt dat de stukjes vanuit de Wijkraad in de wijkkrant erg oppervlakkig zijn. De inhoud ontbreekt.

2. Algemene bijeenkomst, hoe vaak en wanneer
Het plan is om elke maand op een bijeenkomst als deze te houden. De data staan in de wijkkrant.
Opgemerkt wordt dat het tijdstip voor sommigen erg lastig is. Ook is het van belang om groepen wijkbewoners te betrekken die we tot nu toe niet hebben kunnen bereiken. Daarbij wordt met name gedacht aan de gezinnen in het nieuwe deel van Paddepoel zuid.
Het tijdstip van 17.00 uur wordt daarbij genoemd als een goed tijdstip. Dan kunnen de meeste mensen.
Hoe bereik je meer mensen? Flyeren voorafgaand aan een bijeenkomst is een goed middel. Vanuit de aanwezigen wordt aangeboden om hieraan mee te helpen.
Besloten wordt om naast de geplande korte vergadering ook algemene vergaderingen te houden met een breder karakter. De volgende keer gaan we besluiten wat het onderwerp van de eerste bijeenkomst zal zijn. Aan de deelnemers wordt gevraagd om hierover te gaan nadenken.
Naar aanleiding hier wordt gevraagd of het ook mag gaan over iets waar je tegen bent. Concrete aanleiding voor deze vraag is de dreigende komst van Gorillas naar het winkelcentrum. Dit wordt als een onplezierige ontwikkeling ervaren. Het zou goed zijn om een signaal af te geven dat dit het gevoel van onveiligheid zal vergroten. Kunnen we hier geen vuist tegen maken?
Onderwerpen voor de volgende bijeenkomst op 28 oktober:
 Presentatie Udihig-scenario’s.
 Stand van zaken Mobilitietsvisie
 Wijktaxi
 Actie tegen komst Gorilla’s.
Daarnaast is het streven om 1 à 2 keer een grotere bijeenkomst te houden op de wijze als voorheen. Er wordt dan gestart om 17.00 uur met een soepje en een broodje. In principe wordt besloten deze te houden in Bernlef. Voorafgaand aan deze bijeenkomst wordt er geflyerd.

3. Allard Hoest over Hittestress en wateroverlast.
Beide onderwerpen zijn onderzocht in een project rondom klimaatadaptatie van de Hanzehogeschool. Dit project bevindt zich in de afrondende fase.
Het blijkt dat vooral de oudere woningen in een weinig groene omgeving staan, waardoor het er erg warm kan worden.
In het noordelijk deel van de wijk zijn veel mogelijkheden om meer groen aan te brengen.
Een verassende paradox is dat de gemeente aan de ene kant acties onderneemt om tuintegels eruit te krijgen en tegelijkertijd nieuwbouw ontwikkeld in een grote dichtheid zonder enig groen. Er zou ook bij woningbouw moeten worden gekeken naar hitte, water en klimaatadaptatie. Misschien een onderwerp voor Co-Creatie.
Ten aanzien van verduurzaming is er groot verschil tussen de corporaties. Nijestee is voortvarend, maar de anderen blijven wat achter. Lefier richt zich wel op zonnepalen maar niet op vergroening van daken.

4. Buitenspeelplekje Paddepoel Noord
Er is een plan in de maak voor een buitenspeelplekje voor jongere kinderen in het veldje naast het Outdoor-fitness-park. Warmtestad is bereid om er aan mee te betalen. Er is op deze plek een waterafvoerprobleem.

5. Olivier de Greef (voorzitter EPEC) stelt zich voor.
De EPEC is de Eerste Paddepoelse Energie Corporatie. Door de EPEC worden verschillende acties gevoerd om te komen tot verduurzaming van huizen en daken. Het richt met name op de huisbezitters,
De Gemeente wil dat Paddepoel in 2030 helemaal van het gas af gaat. Maar dit is wettelijk nog niet geregeld. Bewoners zullen energiebewuster moeten leven. Maar er liggen ook nog een aantal problemen zoals de kosten van een warmtepomp, onderhoud warmtepomp (een warmtepomp kan kapot gaan) en het lawaai van een warmtepomp.

6. Sluiting

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus zijn er momenteel even geen bijeenkomsten in het kader van Co-Creatie. Zo gauw het weer kan, informeren we daarover.

        LOGO COCREATIE JPG

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 U heeft vast al gelezen of gehoord dat er begonnen is met een uniek proces van werken aan de toekomst van de wijk. Bewoners en organisaties doen dit samen. Dit noemen we ook wel co-creatie.

 

Bepaal mee hoe een plezierig, leefbaar en mooi Paddepoel eruit ziet. Er is enig voorwerk gedaan, maar …. We hebben uw inzet nodig om verder te kunnen. We willen hierin samen met u op reis.

 

Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl of via het secretariaat van de wijkraad 050-5799927

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn