Hieronder vindt u het verslag van de Wijkraad paddepoel over het jaar 2017.

Stichting Wijkraad Paddepoel

Jaarverslag 2017  

Algemeen en dagelijks bestuur van de Wijkraad Paddepoel

 

Het bestuur van de Wijkraad bestond op 31 december 2017 uit:

Voorzitter                            

Derk Koops

Secretaris

Reinder Gooijaarts

Penningmeester

Derk Koops

Bestuurslid

Klaas Leekstra

Onze voorzitter Roelhof van Weering is overleden. Zijn taken zijn overgenomen door Derk den Boer. Mevr.Wieky Popken heeft de wijkraad verlaten. Klaas Leekstra is nieuw wijkraadslid.

Er vonden dit jaar 11 bestuursvergaderingen plaats en vele werkoverleggen in kader co-creatie.

De werkzaamheden van de wijkraad bestonden, behalve uit de gebruikelijke werkzaamheden zoals secretariaat, administratie, boekhouding en vergaderingen uit:

 • Bouwplannen: Overleg- en voorlichtingsbijeenkomsten bijwonen/organiseren over toekomstige bouwplannen in de wijk zoals: Venuspad, RABO toren, Gak-gebouw (Alfa college), Moskee en winkelcentrum.
 • Groenontwikkeling: Ecologische aanpak in Park Selwerd, Venuslaanstrook en door de wijk heen bij de meeste nieuwbouw en renovatieprojecten.
 • Buurtoverleg: Deelname aan buurtoverleg Zuidwest.
 • Infrastructuur: Inspraak en overleg over; bestemmingsplanwijziging winkelcentrum en oude Gakgebouw, aanpassing ringweg west en de nieuwe fietspaden.
 • Presentatie: Organisatie jaarvergadering en Nieuwjaarsbijeenkomst.
 • Contact met gemeente: Regelmatig overleg met Stadsdeelcoördinatie, inclusief de voorbereiding ervoor en in kader van cocreatie met alle in de wijk actieve gemeente medewerkers.
 • Overleg over moskee in park Selwerd.
 • Organisatie cocreatie.
 • Veelvuldig in contact met gemeentebestuur over velerlei onderwerpen

 

De Wijkraad had in 2017 regelmatig overleg met:

 • Dhr. P. Wijnsma stadsdeelcoördinator Noordwest, ROEZ
 • Mevr. S. Meijeringh - Leeninga, stadsdeelsecretaris Noordwest, ROEZ
 • Dhr. Jan Kamphuis, zakelijkleider Sonde 2000 en buurtcentrum TuinPad.
 • Verschillende functionarissen van de corporaties: Nijestee, Lefier en De Huismeesters
 • Mevr. Wilkes en Martin Klooster ( ROEZ) en de heer Harmen Postma (Stedenbouwkundige ROEZ)
 • Peter van de Kooi (Stadsdeelbeheer
 • Besturen van de wijkraden Selwerd, Tuinwijk, Vinkhuizen, De Held, Hoogkerk en Reitdiep (in het kader van het Stadsdeeloverleg Noord West).

De werkzaamheden van de Wijkraad Paddepoel worden gecoördineerd door het secretariaat dat zich bevindt in de Vensterschool Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk. Dit secretariaat wordt bemand door een medewerker. De door bewoners aan de wijkraad gestuurde op en aanmerkingen zijn beantwoord en zo mogelijk opgelost of met andere partijen gedeeld.

Door de kleine personeelsbezetting is de inzet in de commissies vooral verplaatst naar de co-creatie werkgroepen.

Verkeer / Veiligheid en Infrastructuur

De meeste taken van de commissie zijn overgenomen door onder de co-creatie vallende werkgroepen.

Ook de nieuwe fietsroutes en de toename van het aan aantal fietsbewegingen vragen veel aandacht die zeker doorloopt naar 2018.

 

Website

De website is bereikbaar via de volgende URL; http://www.paddepoel.info

Wijkgids Paddepoel/Selwerd/Tuinwijk

Ook dit jaar is er weer een nieuwe wijkgids uitgegeven door uitgeverij Leander. Doordat de gids uit advertentiekosten wordt betaald, zijn er voor de wijkraden slechts geringe kosten aan verbonden. De gids is verschenen in augustus 2017.

Redactie wijkkrant Nummer 1

Algemeen.

De wijkkrant ‘Nummer 1’ is een uitgave van de wijkraden Selwerd en Paddepoel en heeft tot doel de bewoners van de beide wijken wijkgericht te informeren.

Aan het eind van het jaar 2015 kwam uit de wijkraad Selwerd het bericht dat men de financiële bijdrage aan de in gemeenschap gemaakte krant wou stoppen.

In 2016 heeft de wijkraad Paddepoel de krant laten doordraaien door de financiële bijdrage van Selwerd zelf te financieren.

De krant is met een nieuwe redactie en hoofdredacteur in zowel Paddepoel als Selwerd uitgebracht.

Het nieuwe wijkraadbestuur in Selwerd heeft de positief gereageerd om de wijkkrant Nr 1. in de lucht te houden.

Commissie Co-creatie

Begin 2016 zijn we verder gegaan met de cocreatie waarbij de aftrap werd verricht door de wijkwethouder Paul de Rook. Titia Struiving heeft het organiseren van de co-creatie vergaderingen op zich genomen.

Veel van de taken van de commissies van de wijkraad zijn overgenomen door de werkgroepen die ontstaan zijn uit de co-creatie. De wijkraadsleden zitten nu in de verschillende wekgroepen..

De belangrijkste werkgroepen zijn:

 • Veiligheid en verkeer.
 • Duurzaamheid en bouw.
 • Sociale cohesie.
 • Groenontwikkeling en ecologie.
 • Kunst en cultuur

R. Gooijaarts

(Secretaris Wijkraad Paddepoel)

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 
 
        Logo CCreatie wit
 
Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 Wat kunt u doen?

 • We hebben u nodig voor het meedenken,
 • Uw wensen mee te nemen,
 • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
 • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl 

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn