Op maandag 3 juni vergaderde de Wijkraad Paddepoel. Diverse zaken betreffende de wijk kwamen aan de orde. Hieronder stippen we er enkele aan.

 

Overleg met WIJ-Selwerd en WerkPro

Regelmatig overlegt de Wijkraad met WIJ-Selwerd, WerkPro en Cosis over allerlei zaken die spelen in het zogenaamde sociale domein. Deze keer alleen met WIJ en WerkPro.

GON

De stand van zaken in het GON is dat de speerpunten zijn benoemd. In Paddepoel zal Bernlef een belangrijke rol gaan vervullen. De plaatsing van de nieuwe voordeur is geregeld, nu nog hopen op een gemakkelijke aannemer. Ook van binnen wordt Bernlef gepimpt.

De bedoeling is om naast de middagmaaltijden ook ’s avonds maaltijden te serveren. Verder is de ruimte ’s avonds beschikbaar voor bijvoorbeeld een kookclubje of een buurtcirkel.

Jeugdproblematiek

In Paddepoel Zuid zijn er zorgen rond de jongerenproblematiek. Op dit moment zijn er in dit deel van de wijk 27 jongeren die in aanraking zijn geweest met Justitie. Er zijn ook eerder problemen geweest, maar die zijn opgelost. Dan gaat weer even goed en dan komen de problemen toch weer terug. Het Orionpark (in het bijzonder het huisje) wordt aantrekkelijker gemaakt. De problemen worden besproken met de woningcorporaties en de wijkagenten. Er is veel angst om te melden. Het gaat om serieuze zaken, bijvoorbeeld intimidatie. Stadsbreed is er ook een probleem op dit gebied. De social media spelen hierbij ook een rol en maken het moeilijk om het probleem te hanteren. Via de social media kan men eenvoudig willekeurig ergens afspreken. Dit is ook wat er met de jaarwisseling in de Voermanstraat is gebeurd.

Sport als oplossing?

Besproken is of sport hier een oplossing kan bieden en daarbij wordt gekeken naar de Rotterdamse aanpak. Door sportactiviteiten wordt er daar wat aan gedaan. Het blijkt dat ook in onze wijk wel de nodige sportmomenten zijn, onder andere vanuit de evangelische hoek en vanuit de Stadskerk.

Basisbanen

Voor mensen zonder baan komen er straks basisbanen. Wie deze zal gaan verdelen is nog niet uitgemaakt. Het is raadzaam om hier alert op te zijn en te zorgen dat ze in wijk worden neergezet. De Wijkraad wil hier ook gebruik van maken omdat in Co-Creatie-verband extra menskracht nodig is. Daarvoor is een organisatievorm nodig. De Wijkraad bekijkt hoe dit is te organiseren.

Mozaïekbankjes

Een lid van de Wijkraad zoekt uit hoe het staat met de opgeslagen mozaïekbankjes die aan de Zonnelaan stonden. Deze liggen opgeslagen in de opslag van Nijestee, maar het is nog niet gelukt om ze te bekijken.

Kunstpad Zernike

Na de kunstroutes door Paddepoel, Selwerd en de Tuinwijk is er nu ook een boekje Kunstpad Zernike Campus verschenen. In dit boekje worden 16 kunstwerken beschreven.

 

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 
Binnenkort gaat Co-Creatie Paddepoel weer volop aan de slag. Volg alle informatie hierover op de site en in de wijkkrant Nummer1.
Co-Creatie herkent u voortaan aan het nieuwe logo dat u hieronder ziet afgebeeld.

        Logo CCreatie wit

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl 

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn