De Wijkraad Paddepoel vergaderde (via ZOOM) op 7 december 2020. De laatste vergadering van dit merkwaardig verlopen jaar. Gelukkig kon de Wijkraad ook deze keer weer een belangstellende voor het lidmaatschap van de Wijkraad begroeten. Naast een wederzijdse kennismaking werden de volgende punten besproken.

Onderzoek wijkcommunicatie

Vanuit CoCreatie is het verzoek gedaan om uit te zoeken wat de beste aanpak voor de wijkkrant zou zijnl. Hieruit is een offerte voortgekomen, die is voorgelegd aan de Monitorgroep Co-Creatie. Daar is geoordeeld dat dit onderzoek niet binnen Co-Creatie past, maar wel van belang is voor de wijk. De mogelijkheid wordt geboden om het aan te vragen voor een bijdrage vanuit het gebiedsbudget (let wel: dit is iets anders dan het wijkbudget). De aanvraag daarvoor moet dan wel formeel vanuit de wijkraad worden gedaan.

Besloten wordt deze aanvraag namens de Wijkraad in te dienen.

Hoogbouwplannen Reitdiepzone

Door een wijkbewoner wordt aandacht gevraagd voor de grootscheepse hoogbouwplannen langs het Reitdiep. Hij vraagt zich af of de Wijkraad op de hoogte is en haar zorgen heeft uitgesproken. Omdat de plannen binnen het bestemmingsplan passen is er weinig tegen in te brengen. De projectontwikkelaars maken de plannen en kunnen hun gang als het binnen het bestemmingsplan past. Eigenlijk is er alleen iets tegen te ondernomen bij het opstellen of wijzigen van het bestemmingsplan.

De zorgen zijn door een actiegroep vanuit de omwonenden al in de gemeenteraad uitgesproken. Vanuit de Wijkraad is hier aandacht voor gevraagd in de klankbordgroepen Ring west en Reitdiepzone. Er zou nog een brief naar de gemeente kunnen gaan waarin we onze zorgen uitspreken.

De Wijkraad vindt het van belang om ook mee te kijken waar het is misgegaan en of er voldoende naar de omwonenden is gecommuniceerd. Het lijkt dat de omwonenden onvoldoende zijn geïnformeerd. En hoe oud is het betreffende bestemmingsplan? Het lijkt zelfs dat de invloed van gemeente maar beperkt is. Het zijn de projectontwikkelaars die de plannen maken en uitvoeren.

Afgesproken wordt dat een delegatie van de Wijkraad in gesprek gaat met de betreffende bewoners en bekijkt of we gezamenlijk nog iets kunnen ondernemen.

Verzoek bijdrage uitbreiding speeltuin

De buurtvereniging Noordoost heeft een verzoek ingediend voor een bijdrage voor het uitbreiden van de speeltuin bij de Kinderwerktuin. De Wijkraad kan instemmen met het plan indien het voldoet aan de veiligheidsnormen. Het voorstel is een bijdrage van 7150 euro. Besloten wordt het voorstel in te dienen voor een bijdrage vanuit het Wijkbudget 2020. De aanvragers wordt gevraagd om een onderbouwde aanvraag aan te leveren.

 

Wijktaxi’s

In het Stadsdeeloverleg Noordwest (dit is het overleg van alle wijkorganisaties in ons stadsdeel) werd de gang van zaken rond de wijktaxi’s besproken. Er lopen projecten in Vinkhuizen en Selwerd. De gemeente vindt het van belang dat er wijkgericht wordt gewerkt en dat het vanuit de wijken wordt georganiseerd. Ze zijn bezig met en rapport over de verschillende modellen.

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus zijn er momenteel even geen bijeenkomsten in het kader van Co-Creatie. Zo gauw het weer kan, informeren we daarover.

        LOGO COCREATIE JPG

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 U heeft vast al gelezen of gehoord dat er begonnen is met een uniek proces van werken aan de toekomst van de wijk. Bewoners en organisaties doen dit samen. Dit noemen we ook wel co-creatie.

 

Bepaal mee hoe een plezierig, leefbaar en mooi Paddepoel eruit ziet. Er is enig voorwerk gedaan, maar …. We hebben uw inzet nodig om verder te kunnen. We willen hierin samen met u op reis.

 

Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl of via het secretariaat van de wijkraad 050-5799927

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn