De Wijkraad Paddepoel vergaderde (via ZOOM) op 2 november 2020. Een vergadering die begon met de kennismaking met een nieuw (aspirant)-bestuurslid. Verder kwamen de volgende zaken aan de orde.

Klankbordgroep Ring West.
Eén van de leden van wijkraad is daar “naar toe” (ook dit was online) geweest. De plannen zijn uitgesteld door de vertragingen rond de Ring Zuid. Er was veel kritiek op de inspraakprocedure. Leden van de klankbordgroep voelen zich een beetje excuus-Truus. Veel besluiten zijn eigenlijk al genomen, bijvoorbeeld de hoogbouw. Er is geen ruimte voor een parkzone en in feite wordt het allemaal juist minder groen.

Mogelijk komen er op korte termijn nog wat tijdelijke maatregelen. Het veiliger maken van de fietstunnels wordt doorgezet naar de gemeente. De invloed van de gemeente is erg beperkt.
Hopelijk komt er uiteindelijk toch wat meer groen en goede fietsverbindingen.
Het parkeren bij de fietsbrug (ACM) is ook ter sprake geweest, maar de problemen zullen nog wel even blijven. Eerst moet de bebouwing klaar en dat kan nog wel 2 tot 3 jaar duren.
Het parkeren zal ook daarna wel een probleem blijven. De gemeente zou bij het afgeven van vergunningen meer rekening moet houden met de parkeerbehoefte. Je kunt het verkeer niet blijven verplaatsen. Over het algemeen wordt er in de vergunning wel iets opgesteld maar zonder verplichtingen. Ook zijn de inpandige parkeergelegenheden vaak extreem duur.
De conclusie is dat deelname aan de klankbordgroep wel belangrijk is, ook al is het vooral toehoren. Je ziet wel hoe machtig de bureaucratie is.

Herijking
We moeten onze speerpunten opnieuw gaan formuleren. Een eigen visie ontwikkelen en richting geven. Waar gaan we voor en wat pakken we op. Sociale samenhang is daarbij van belang. Er zijn allerlei tegenstellingen. Bijvoorbeeld tussen huur en koop. Paddepoel bestaat in feite uit vijf heel verschillende stukken/buurten. Daar kun als wijkraad niet veel aan veranderen, dat is meer iets voor de gemeente.
Misschien door iets in de buurt te organiseren is daar iets aan doen (meer eigenaarschap genereren). Vroeger deden Lefier en Nijestee daar wel het één en ander aan, maar mochten ze dit niet meer.
Aanpassingen in de woningsoorten alleen is onvoldoende. De verschillen blijven dan toch groot. Genoemd wordt om als voorbeeld een theater door de wijk laten toeren. Ook zoiets geeft een gemeenschappelijke ontwikkeling. Verder valt te denken aan een wielertocht of een Koningsdagevenement.
We moeten ons afvragen hoe belangrijk en leuk we iets vinden. Essentieel is dat het behapbaar moet zijn en dat we het leuk vinden.

Taakverdeling
Op basis van de herijking worden de verschillende taken binnen het bestuur verdeeld. We gaan samen energie opbouwen voor het volgende jaar. Geen geld over de balk smijten, maar plannen maken voor volgend jaar. Wat willen we bereiken voor de wijk. Op thema’s aansluiten bij Co-Creatie.

Wijkwebsite Paddepoel Groningen

Voor en door bewoners

 ******************************

Overzicht verkeershinder

******************************

 CO-CREATIE IN PADDEPOEL 

Als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus zijn er momenteel even geen bijeenkomsten in het kader van Co-Creatie. Zo gauw het weer kan, informeren we daarover.

        LOGO COCREATIE JPG

Denk en werk actief mee aan hoe uw wijk Paddepoel eruit gaat zien!!

 U heeft vast al gelezen of gehoord dat er begonnen is met een uniek proces van werken aan de toekomst van de wijk. Bewoners en organisaties doen dit samen. Dit noemen we ook wel co-creatie.

 

Bepaal mee hoe een plezierig, leefbaar en mooi Paddepoel eruit ziet. Er is enig voorwerk gedaan, maar …. We hebben uw inzet nodig om verder te kunnen. We willen hierin samen met u op reis.

 

Wat kunt u doen?

  • We hebben u nodig voor het meedenken,
  • Uw wensen mee te nemen,
  • Te horen wat u fijn vindt aan de wijk zodat we dat kunnen behouden…
  • Mee te doen in de werkgroepen
Grijp deze kans en ...
Laat Paddepoel groeien en bloeien.

Meld u aan via het e-mail adres van de wijkraad secretariaat@wijkraadpaddepoel.nl of via het secretariaat van de wijkraad 050-5799927

Deel deze pagina

Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn